Więcej informacji
o klinach dachowych:


Styropianowe kliny dachowe stosuje się na dachach płaskich,
betonowych, z blach trapezowych, krytych papą lub folią PVC.
Zadaniem odpowiednio ułożonych klinów jest odprowadzenie wody
opadowej do spustów na całym dachu. Sprzedajemy gotowe zestawy
jak również przygotowujemy kliny pod specyficzne konstrukcje dachowe.
Wycięte i oznakowane kliny wraz projektem trafiają do klienta, gdzie
mogą byc łatwo i szybko ułożone.